verhuur

Kon Karabijnschuttersgilde

St. Antonius Geenhout Paal

Verhuur zaal

Verantwoordelijke voor de zaal: Pascal Vos, 011 42 21 84

pascalvos99@gmail.com


  1. Leden
  2. Niet leden
  3. Verenigingen


Algemeen

De zaal wordt niet verhuurd voor een bal, een fuif, of concerten.

Het bestuur beslist of een verhuur van de zaal kan doorgaanLeden

Elk lid kan de zaal huren aan verminderde prijzen voor bepaalde activiteiten mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoetNiet Leden

Ook privé personen die geen lid van onze gilde zijn kunnen de zaal huren.

Prijzen van zaal en drank zijn vooraf in te kijken.

Bij aanvraag van de zaal wordt een overeenkomst opgemaakt en wordt er 25,00€ gevraagd als voorschot.Verenigingen

Verenigingen van Geenhout met een sociaal doel kunnen aan speciale tarieven de zaal huren. Afspraken worden via het bestuur geregeld.


huurkontrkt

De gebruiker gaat akkoord met de prijs van de zaal en de prijzen van de drank, die hij heeft

  kunnen inzien. Bij groot drankverbruik wordt korting gegeven aan buitenstaanders.

De gebruiker is verplicht de aanwezige dranken te gebruiken; binnenbrengen van andere

  dranken is verboden; uitgezonderd: wijn, schuimwijn en likeur.

Een begonnen vat wordt afgewogen, er wordt afgerond naar liter, in het voordeel van de gilde,

  minder dan 5 liter in een vat wordt aangerekend als een volledig vat.(Leffe niet per Liter)

Het gebruik van de zaal en de toestellen hierin aanwezig is op eigen verantwoordelijkheid;

  bij beschadiging moeten deze vergoed worden.

  Gebroken stukken worden aangerekend aan de prijs van de dag.

Wanneer de gebruiker materiaal achterlaat in de gilde, dan is dit op eigen verantwoordelijkheid.

De dag na het feest moet in de voormiddag alles weg zijn van de gebruiker; anders wordt een

  boete van € 15 gevraagd.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het doven van de lichten, het sluiten van de zaal en

  neemt alle voorzorgen om brand te voorkomen.

De gebruiker zorgt dat alle vuil in vuilzakken gedaan is; vuilzakken dienen in de berging gezet

  te worden. Er zijn vuilzakken van de gilde ter beschikking.

De keuken moet opgeruimd worden door de gebruiker en het vuur moet gereinigd zijn (+ €15)

  Tassen, borden, bestek dient afgewassen, afgedroogd en weggezet te worden.

De gebruiker mag zelf de zaal niet kuisen; dit is in de prijs begrepen en wordt gedaan door de

  gilde (ook pinten).

Taxen en sabam moeten door de gebruiker betaald worden (bij openbare gelegenheden)

Het is verboden te dansen (reglement brandbestrijding).

Keuken handdoeken zijn niet ter beschikking.

Bij vastleggen van de zaal en ondertekening van dit verslag wordt € 25 voorschot gevraagd

  dit voorschot verliest de huurder bij afzegging van de zaal.

De betaling moet binnen de 10 dagen na gebruik van de zaal gebeurd zijn.

De gebruiker zorgt er voor dat de sleutel van de zaal 1 dag na gebruik terug is.

Het bestuur der gilde is niet verantwoordelijk voor eventueel gebeurlijke ongevallen.

De gebruiker is verplicht zijn familiale verzekering in te lichten.

Geen wagens op de klinkers parkeren, mogelijke schade is voor de huurder

De huurder handelt volgens de bepalingen van de wetgeving inzake rookbeleid en wapens.

Door ondertekening van dit kontrakt gaat de gebruiker akkoord met het bovenstaande en

  verliest het recht om eventuele bezwaren ten opzichte van de gilde in te brengen.

Opgelet: de huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de wet op het rookverbod (er mag niet gerookt worden in het gebouw)


Voorwaarden voor ledenprijs

Minstens 1 jaar lid zijn

Na aftreding en terug lid worden, heeft men 2 jaar geen recht als lid

Koffie in de gilde bij overlijden: lid, familielid in de 1 ste graad, familielid 2de graad indien inwonend

Voor drinkfeest ter gelegenheid van huwelijk of het huwelijk zelf van lid of zijn kinderen

Voor 25 - 50 - 60 - 65 … jaar huwelijk van het lid

Voor 10 - 15 - 20 - 25 … jaar bestuurslid indien de gildeleden uitgenodigd worden.

Voor geboorte of doopfeest van ieder kind van het lid

Voor eerste of plechtige kommunie van ieder kind van het lid

1x voor verjaardag tot 25 jaar (of 50 jaar)

1x voor belangrijke promotie

1x voor pensioenstelling


Het bestuur kan uitzonderingen toestaan

Uiteraard kan men altijd de zaal huren aan buitenstaandersprijsPurus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse