Home

Copyright  ©  All Rights Reserved

Kon. karabijnschuttersgilde

St. Antonius Geenhout Paal


Schietstand


Paardenkuilstraat 5


3583 Paal
Doel


aan haar leden een deugdelijke ontspanning bezorgen, door het oefenen in het karabijnschieten en het inrichten van wedstrijden, en alzo aan te sporen tot verbroedering.


Bestuur

Voorzitter:      Pascal Vos

Ondervoorzitter: Pascal Peremans

Secretaris:      Patrick Peremans

Penningmeester:  Ronny Vanden Eynde

leden:           Julien Meyen

                  Marcel Meyen

                  De Weirdt Marc